Pengertian Hijab

Pengertian Hijab
Beberapa dari kita mungkin menggunakan hijab namun belum mengerti sepenuhnya apa itu hijab, karena banyak yang memilih untuk mengenakan hijab karena alasan mengikuti fashion saja. Hijab adalah penghalang atau kerudung yang digunakan wanita muslim yang biasa disebut juga dengan jilbab namun dalam keilmuan islam, hijab lebih tepat merujuk kepada cara berpakaian yang pantas dan sesuai dengan tuntunan agama. Sedangkan dalam segi sudut pandang bahasa, hijab merupakan sebuah bahasa Arab: حجاب, ħijāb yang berarti "penghalang". Di beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata "hijab" lebih sering merujuk kepada benda yakni kerudung yang digunakan oleh wanita muslim.

Berdasarkan Al Quran; menggunakan kerudung dengan benar menutupi rambut hingga pinggang baik di bagian depan maupun belakang, dan tidak boleh menunjukan lekuk tubuh sedangkan hanya tangan dan wajah yang boleh untuk tetap terbuka sedangkan Niqab dan burqa tidaklah wajib. Dalam Al Qur'an telah disebutkan pada surat Al-Ahzab :59 Allah Berfirman Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Memilih ntuk berhijab memiliki keinginan yang kuat dan percaya diri adalah kunci utamanya. Dengan begitu anda tidak akan mudah terpengaruh dengan godaan lain dan tetap berpegang teguh pada keimanan anda. Bagi wanita yang berani untuk tampil sopan dengan berhijab juga merupakan pilihan yang tepat karena engan berhijab, kita dapat menutupi aurat yang insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat.

wdcfawqafwef